Uniper Technologies Balkans

Uniper Technologies Balkans (Degë e Shoqërise së Huaj)

 

 

Street “Themistokli Gërmenji”,  close to RTSH, II floor, Tirana, Albania
Email: valentina.vokrri@uniper-tec.com

www.uniper.energy